August 5, 2020

आपण कोण आहोत ? टेक्नो –स᷃व्ही (तंत्र-मित्र ) का टेक्नो–म्याडी( तंत्र–वेडे??)

जरा ह्या दोन दिनचर्या पाहूया आज… वीणा १ : पहाटे सहाला सकाळ झाली . विणा उठली. तिने केरवारे केले. स्नान केले. भराभरा आवरून न्याहारी करून ती […]
August 5, 2020

मन का दुबळे निराश व्हाया ? लोह असे का ते गंजाया ?

अमित दुर्मुखलेल्या चेहेऱ्याने घरी चालला होता. आजचा पेपर वाईटच गेला होता. सुटायची आशा नव्हतीच. गेल्या तीन वर्षातील हे चौथी वेळ.दर वेळी आधीचे पेपर सोडवायचे आणि पुढचे […]

Quick Enquiry